گروه درمانی
گروه درمانی
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
مشاوره جنسی
مشاوره جنسی
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

چگونه رشته تحصیلی (دانشگاهی ) مناسب را انتخاب کنیم؟

پاسخ:کسب رتبه در انتخاب رشته مهم است، واقع بینی را فراموش نکنید در غیر این صورت سال های بسیاری از عمر خود را از دست میدهید ومنجر به ناامیدی میگردد.

در انتخاب رشته خود تامل کنید وبا آرامش وهمچنین با در نظر گرفتن شرایط روحی،اقتصادی،علاقه،استعداد خود انتخاب کنید:سعی نکنید با فردی یا افرادی مسابقه دهید حتما پشیمانی در پی دارد.

برای انتخاب رشته مناسب چند مرحله را باید طی کنید:

 

  1. انتخاب اینکه در کدام شهر یا کشور درس میخواهیم بخوانیم البته مسیر رفت و آمد وهزینه را برآورد کنید.
  2. دوست دارید کدام دانشگاه بروید البته تنها دوست داشتن مهم نیست ونیاز به تحقیقات دارید.
  3. تعیین کنید چه رشته هایی را دوست دارید،حتما اولویت بندی کنید(تحقیقات ومشورت را فراموش نکنید)
  4. سرانجام شهر یا کشور،رشته مورد علاقه،دانشگاه را در یک برگه ثبت کنید.
  5. هیچ‌وقت دل خود را فراموش نکنید ومنطق را در درجه دوم قرار دهید:رشته مورد علاقه خود را بدون در نظر گرفتن هیچ شرایطی تعیین کنید و در برگه ای ثبت کنید البته بسیار رویایی نباشید.

تمام مراحل را در نظر بگیرید و ببینید کدام مرحله برای شما اولویت دارد اگر بتوانید تمام مراحل را در انتخاب خود بگنجانید قطعا موفق تر خواهید شد.

دیدگاه ها بسته شده است