برای مشاوره تلفنی از سه طریق زیر می توانید اقدام نمایید:


در تمام ساعات شبانه روز حتی تعطیلات

مشاوره تلفنی کشوری

برای مشاوره از سراسر کشور می توانید با شماره 09909048110 تماس بگیرید.

مشاوره تلفنی استانی (تهران)

شماره تماس: 9092305970 (فقط از طریق تلفن ثابت تهران)

مشاوره تلفنی از طریق سامانه

اولین تماس شما با پزشک رایگان است

برای مشاوره حضوری به صفحه درباره مرکز مشاوره رهنمود مراجعه نمایید