بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
روانشناختی اعتیاد

روانشناختی اعتیاد

شیوه برخورد والدین با فرزندی که اعتیاد دارد چگونه باید باشد؟ پاسخ:فردی که مواد مخدر مصرف میکند یکسری رفتارهای نابهنجار و آزاردهنده بروز می‌دهند که والدین […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
درمان وسواس

درمان وسواس

درمان وسواس و انواع راه حل های علمی درمان وسواس امروز کار بسیار دشواری نیست باید بدایند در این میان ممکن است هرکدام از اطرافیان و […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
درمان پرخاشگری

درمان پرخاشگری

درمان پرخاشگری و راه های کنترل خشم درمان پرخاشگری و خشم راه های مختلفی دارد در پاسخ به این موضوع باید بگویم که خشم و پرخاشگری […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
درمان افسردگی

درمان افسردگی

درمان افسردگی و راه های پیشگیری از آن ؟ درمان افسردگی می تواند از راه های مختلفی صورت گیرد برای آن که مناسب ترین راهکار درمان […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
درمان استرس

درمان استرس

چطور با اضطراب واسترس خود در زندگی کنار بیاییم؟ پاسخ:من پیشنهاد میدهم به جای کنار آمدن سعی در جلوگیری یا مهار اضطراب و استرس داشته باشید.. […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
خانواده درمانی

خانواده درمانی

چگونه میتوان به خانواده ای که با یکدیگر دایما درگیری دارند و محیط خانواده را آشفته و نا امن میکنند کمک کرد؟ پاسخ: الگوی تبادلی جاری […]