بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
درمان افسردگی

درمان افسردگی

درمان افسردگی و راه های پیشگیری از آن ؟ درمان افسردگی می تواند از راه های مختلفی صورت گیرد برای آن که مناسب ترین راهکار درمان […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
درمان استرس

درمان استرس

چطور با اضطراب واسترس خود در زندگی کنار بیاییم؟ پاسخ:من پیشنهاد میدهم به جای کنار آمدن سعی در جلوگیری یا مهار اضطراب و استرس داشته باشید.. […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
خانواده درمانی

خانواده درمانی

چگونه میتوان به خانواده ای که با یکدیگر دایما درگیری دارند و محیط خانواده را آشفته و نا امن میکنند کمک کرد؟ پاسخ: الگوی تبادلی جاری […]