ژانویه 11, 2020
چگونه کودک آزاردیده را بشناسیم

چگونه کودک آزاردیده را بشناسیم

چگونه کودک آزاردیده را بشناسیم کودک آزاری همیشه استخوان های شکسته و کبودی های غیرقابل توضیح نیست. انواع مختلفی از کودک آزاری مانند سوء استفاده عاطفی، […]