دسامبر 13, 2019

نوروفیدبک چیست و چگونه کار می‌کند؟

نوروفیدبک چیست و چگونه کار می‌کند؟ نوروفیدبک را می‌توان نوعی فیدبک تعریف کرد که با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد، […]