دسامبر 13, 2019

کیا پرخوری عصبی دارن؟

کیا پرخوری عصبی دارن؟ بیاید راهکار داره… اگر هنگام استرس و عصبانیت بیشتر از حالت نرمال غذا می خورید شما یه پرخور عصبی هستید راهکار اول: […]