ژانویه 22, 2020
۱۹ عبارتی که هرگز نباید به کودکان‌تان بگویید

۱۹ عبارتی که هرگز نباید به کودکان‌تان بگویید

۱۹ عبارتی که هرگز نباید به کودکان‌تان بگویید !!! بهت افتخار می‌کنم (باعث افتخار منی) کارت عالی بود تو باید الگوی برادر کوچکت باشی صبر کن […]
ژانویه 21, 2020
Children Training

۵۰ نکته مهم برای تربیت فرزندان !!!

کنترل امور را به‌دست بگیرید پر پرواز کودک‌تان را نچینید سعی نکنید همه چیز را درست کنید به خاطر داشته باشید که تربیت معادل با تنبیه […]