روانشناسی شناختی چیست و چه رویکردی دارد؟

روانشناسی شناختی (cognitive psychology)، علمی درباره‌ی این است که ما چگونه فکر می‌کنیم. این شاخه از روانشناسی شامل مطالعه‌ی فرآیندهای ذهنی درونی می‌شود. همه‌ی کارهای درون مغز شما، از جمله ادراک، تفکر، حافظه، توجه، زبان، حل مسئله و یادگیری. در رشته روانشناسی شناختی مطالعه‌ی نحوه‌ی تفکر و پردازش اطلاعات افراد به محققان کمک می‌کند تا […]